SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
samvetsöm
sam·­vets|­öm adjektiv ~t ~ma ofta om vapen­vägrare
Positiv
en samvetsöm + substantiv
ett samvetsömt + substantiv
den/det/de samvetsömma + substantiv
den samvetsömme + maskulint substantiv