SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skanna
skanna hellre än scanna [skan`a] verb ~de ~t läsa in och digitalisera med hjälp av skanner; äv. bildl.
Finita former
skannar (scannar)presens aktiv
skannas (scannas)presens passiv
skannade (scannade)preteritum aktiv
skannades (scannades)preteritum passiv
skanna (scanna)imperativ aktiv
Infinita former
att skanna (scanna)infinitiv aktiv
att skannas (scannas)infinitiv passiv
har/hade skannat (scannat)supinum aktiv
har/hade skannats (scannats)supinum passiv
Presens particip
skannande (scannande)
Perfekt particip
en skannad (scannad) + substantiv
ett skannat (scannat) + substantiv
den/det/de skannade (scannade) + substantiv