SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
serpentinisera
serp·­ent·­in·­is·­era verb ~de ~t om­vandlas till serpentin; ​till serpentin 3
Finita former
serpentiniserarpresens aktiv
serpentiniseraspresens passiv
serpentiniseradepreteritum aktiv
serpentiniseradespreteritum passiv
serpentiniseraimperativ aktiv
Infinita former
att serpentiniserainfinitiv aktiv
att serpentiniserasinfinitiv passiv
har/hade serpentiniseratsupinum aktiv
har/hade serpentiniseratssupinum passiv
Presens particip
serpentiniserande
Perfekt particip
en serpentiniserad + substantiv
ett serpentiniserat + substantiv
den/det/de serpentiniserade + substantiv