SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sinnad
sinn·­ad adjektiv sinnat ~e med håg el. talang åt visst håll, lagd: ​ekonomiskt sinnad
Positiv
en sinnad + substantiv
ett sinnat + substantiv
den/det/de sinnade + substantiv