SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
skissera
skiss·­era [skise´ra] verb ~de ~t göra ut­kast till; ut­föra som skiss; an­ge huvud­punkterna el. huvud­dragen i
Finita former
skisserarpresens aktiv
skisseraspresens passiv
skisseradepreteritum aktiv
skisseradespreteritum passiv
skisseraimperativ aktiv
Infinita former
att skisserainfinitiv aktiv
att skisserasinfinitiv passiv
har/hade skisseratsupinum aktiv
har/hade skisseratssupinum passiv
Presens particip
skisserande
Perfekt particip
en skisserad + substantiv
ett skisserat + substantiv
den/det/de skisserade + substantiv