SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sordinera
sord·­in·­era verb ~de ~t dämpa med sordin
Finita former
sordinerarpresens aktiv
sordineraspresens passiv
sordineradepreteritum aktiv
sordineradespreteritum passiv
sordineraimperativ aktiv
Infinita former
att sordinerainfinitiv aktiv
att sordinerasinfinitiv passiv
har/hade sordineratsupinum aktiv
har/hade sordineratssupinum passiv
Presens particip
sordinerande
Perfekt particip
en sordinerad + substantiv
ett sordinerat + substantiv
den/det/de sordinerade + substantiv