SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stackatera
stack·­at·­era verb ~de ~t fram­föra ngt stackato
Finita former
stackaterarpresens aktiv
stackateraspresens passiv
stackateradepreteritum aktiv
stackateradespreteritum passiv
stackateraimperativ aktiv
Infinita former
att stackaterainfinitiv aktiv
att stackaterasinfinitiv passiv
har/hade stackateratsupinum aktiv
har/hade stackateratssupinum passiv
Presens particip
stackaterande
Perfekt particip
en stackaterad + substantiv
ett stackaterat + substantiv
den/det/de stackaterade + substantiv