SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
statsvetenskap
stats|­veten·­skap substantiv ~en en samhälls­vetenskaplig disciplin som är in­riktad på studiet av politiska processer
Singular
en statsvetenskapobestämd form
en statsvetenskapsobestämd form genitiv
statsvetenskapenbestämd form
statsvetenskapensbestämd form genitiv