SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stjälpa
stjälpa verb stjälpte stjälpt välta; äv. bildl.: ​stjälpa ett för­slag
Finita former
stjälperpresens aktiv
stjälps (stjälpes)presens passiv
stjälptepreteritum aktiv
stjälptespreteritum passiv
stjälpimperativ aktiv
Infinita former
att stjälpainfinitiv aktiv
att stjälpasinfinitiv passiv
har/hade stjälptsupinum aktiv
har/hade stjälptssupinum passiv
Presens particip
stjälpande
Perfekt particip
en stjälpt + substantiv
ett stjälpt + substantiv
den/det/de stjälpta + substantiv
stjälpa upp särsk. vid bakning el. mat­lagning: ​stjälpa upp socker­kakan
Infinita formeratt stjälpa uppinfinitiv aktivPresens participuppstjälpandePerfekt participen uppstjälpt + substantivett uppstjälpt + substantivden/det/de uppstjälpta + substantiv