SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stressymtom
stressymtom uppdelas stress|­sym·­tom el. stressymptom uppdelas stress|­symp·­tom substantiv ~et; pl. ~ stress symtom
Singular
ett stressymtom (ett stressymptom)obestämd form
ett stressymtoms (ett stressymptoms)obestämd form genitiv
stressymtomet (stressymptomet)bestämd form
stressymtomets (stressymptomets)bestämd form genitiv
Plural
stressymtom (stressymptom)obestämd form
stressymtoms (stressymptoms)obestämd form genitiv
stressymtomen (stressymptomen)bestämd form
stressymtomens (stressymptomens)bestämd form genitiv