SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sympatisera
sym·­pat·­is·­era verb ~de ~t sympatisera med känna sympati för
Finita former
sympatiserarpresens aktiv
sympatiseraspresens passiv
sympatiseradepreteritum aktiv
sympatiseradespreteritum passiv
sympatiseraimperativ aktiv
Infinita former
att sympatiserainfinitiv aktiv
att sympatiserasinfinitiv passiv
har/hade sympatiseratsupinum aktiv
har/hade sympatiseratssupinum passiv
Presens particip
sympatiserande