SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sälja
sälja verb sålde, sålt, såld n. sålt, pres. säljer försälja: ​sälja bilarvara före­mål för stor efter­frågan: ​boken säljer bra​ – Alla sammansättn. med sälj- hör till sälja 1.
Finita former
säljerpresens aktiv
säljs (säljes)presens passiv
såldepreteritum aktiv
såldespreteritum passiv
säljimperativ aktiv
Infinita former
att säljainfinitiv aktiv
att säljasinfinitiv passiv
har/hade såltsupinum aktiv
har/hade såltssupinum passiv
Presens particip
säljande
Perfekt particip
en såld + substantiv
ett sålt + substantiv
den/det/de sålda + substantiv
sälja sig ⟨ngt nedsätt.⟩ erbjuda sin arbets­kraft: ​sälja sig till högst­bjudandesälja sin kropp, prostituera sig
Ordform(er)sälja sig