SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
taktisera
takt·­is·­era verb ~de ~t agera allt­för taktiskt
Finita former
taktiserarpresens aktiv
taktiseraspresens passiv
taktiseradepreteritum aktiv
taktiseradespreteritum passiv
taktiseraimperativ aktiv
Infinita former
att taktiserainfinitiv aktiv
att taktiserasinfinitiv passiv
har/hade taktiseratsupinum aktiv
har/hade taktiseratssupinum passiv
Presens particip
taktiserande