SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tillspillogiven
till·­spillo|­given adjektiv ‑givet ‑givna över­given, förlorad
Positiv
en tillspillogiven + substantiv
ett tillspillogivet + substantiv
den/det/de tillspillogivna + substantiv