SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tja
1tja [långt a] interjektion an­givande tvekan el. måttlig upp­skattning
Ordform(er)
tjainterjektion
2tja [kort a] interjektion ett hälsnings­ord
Ordform(er)
tjainterjektion