SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tupera
tup·­era hellre än toup·­era verb ~de ~t kamma mot­hårs
Finita former
tuperar (touperar)presens aktiv
tuperas (touperas)presens passiv
tuperade (touperade)preteritum aktiv
tuperades (touperades)preteritum passiv
tupera (toupera)imperativ aktiv
Infinita former
att tupera (toupera)infinitiv aktiv
att tuperas (touperas)infinitiv passiv
har/hade tuperat (touperat)supinum aktiv
har/hade tuperats (touperats)supinum passiv
Presens particip
tuperande (touperande)
Perfekt particip
en tuperad (touperad) + substantiv
ett tuperat (touperat) + substantiv
den/det/de tuperade (touperade) + substantiv