SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tovig
tov·­ig adjektiv ~t ~a tovigt hår
Positiv
en tovig + substantiv
ett tovigt + substantiv
den/det/de toviga + substantiv
den tovige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de tovigare + substantiv
Superlativ
är tovigast
den/det/de tovigaste + substantiv