SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
transitiv
trans·­it·­iv [tran´s‑] adjektiv ~t ~a transitiva verb verb som kan förbindas med direkt objekt t.ex. kasta (bollen)
Positiv
en transitiv + substantiv
ett transitivt + substantiv
den/det/de transitiva + substantiv