SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
transportera
trans·­port·­era verb ~de ~t forsla, frakta, föra; förflyttaöver­låta fordran; över­föra post till ny sida vid bok­föring
Finita former
transporterarpresens aktiv
transporteraspresens passiv
transporteradepreteritum aktiv
transporteradespreteritum passiv
transporteraimperativ aktiv
Infinita former
att transporterainfinitiv aktiv
att transporterasinfinitiv passiv
har/hade transporteratsupinum aktiv
har/hade transporteratssupinum passiv
Presens particip
transporterande
Perfekt particip
en transporterad + substantiv
ett transporterat + substantiv
den/det/de transporterade + substantiv