SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tvära
tvära verb ~de ~t till tvär 3: ​tvära över vägen; ​hästen tvärade
Finita former
tvärarpresens aktiv
tväraspresens passiv
tväradepreteritum aktiv
tväradespreteritum passiv
tväraimperativ aktiv
Infinita former
att tvärainfinitiv aktiv
att tvärasinfinitiv passiv
har/hade tväratsupinum aktiv
har/hade tväratssupinum passiv
Presens particip
tvärande