SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
underbalansera
under|­bal·­ans·­era verb ~de ~t under­balansera budgeten budgetera större ut­gifter än det finns in­komster till
Finita former
underbalanserarpresens aktiv
underbalanseraspresens passiv
underbalanseradepreteritum aktiv
underbalanseradespreteritum passiv
underbalanseraimperativ aktiv
Infinita former
att underbalanserainfinitiv aktiv
att underbalanserasinfinitiv passiv
har/hade underbalanseratsupinum aktiv
har/hade underbalanseratssupinum passiv
Presens particip
underbalanserande
Perfekt particip
en underbalanserad + substantiv
ett underbalanserat + substantiv
den/det/de underbalanserade + substantiv