SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
uppföda
upp|­föda verb ‑födde, ‑fött, ‑född n. ‑fött, pres. ‑föder upp­föda el. föda upp hästar
Finita former
uppföderpresens aktiv
uppföds (uppfödes)presens passiv
uppföddepreteritum aktiv
uppföddespreteritum passiv
uppfödimperativ aktiv
Infinita former
att uppfödainfinitiv aktiv
att uppfödasinfinitiv passiv
har/hade uppföttsupinum aktiv
har/hade uppföttssupinum passiv
Presens particip
uppfödande
Perfekt particip
en uppfödd + substantiv
ett uppfött + substantiv
den/det/de uppfödda + substantiv