SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vara
1vara substantiv ~n varor före­mål som kan köpas och säljas: ​butiken har bra varor; ​tala för sin vara äv. bildl. argumentera väl​ – I sammansättn. varu-; alla sammansättn. med varu- hör till 1vara.
Singular
en varaobestämd form
en varasobestämd form genitiv
varanbestämd form
varansbestämd form genitiv
Plural
varorobestämd form
varorsobestämd form genitiv
varornabestämd form
varornasbestämd form genitiv
2vara oböjligt substantiv ta vara på ta hand om, bevara; ​ta (ngt) till vara ta hand om, bevara
Ordform(er)
vara
3vara substantiv ~t ⟨filos.⟩ till­varo
Singular
ett varaobestämd form
ett varasobestämd form genitiv
varatbestämd form
varatsbestämd form genitiv
4vara verb ~de ~t fort­sätta, räcka; beståut­söndra var: ​såret varar (sig)
Finita former
vararpresens aktiv
varaspresens passiv
varadepreteritum aktiv
varadespreteritum passiv
varaimperativ aktiv
Infinita former
att varainfinitiv aktiv
att varasinfinitiv passiv
har/hade varatsupinum aktiv
har/hade varatssupinum passiv
Presens particip
varande
vara sig ut­söndra var
Ordform(er)vara sig
5vara verb var konjunktiv vore, varit, pres. är konjunktiv vare, imper. var Anna är duktig; ​Peter är lärare; ​Olof är i Stock­holm
Finita former
ärpresens aktiv
varepresens konjunktiv
varpreteritum aktiv
vorepreteritum konjunktiv
varimperativ aktiv
Infinita former
att varainfinitiv aktiv
har/hade varitsupinum aktiv
Presens particip
varande
vara av vara av med ngt inte längre ha ngt
Infinita formeratt vara avinfinitiv aktiv
vara med hur är det med dig? hur mår du?vara med om ngt upp­leva ngtdel­ta: ​vara med på en ut­flyktvara med på (en kompromiss) acceptera
Infinita formeratt vara medinfinitiv aktiv
vara till existera: ​att leva, att vara till
Infinita formeratt vara tillinfinitiv aktiv