SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
varandra
var|­andra [‑an´dra el. ‑an`dra] pronomen; gen. ‑s de har skrivit brev till var­andra i många år
Ordform(er)
varandragrundform utrum
varandrasgenitiv