SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
varmmangla
varm|­mangla verb ~de ~t varm mangla 1
Finita former
varmmanglarpresens aktiv
varmmanglaspresens passiv
varmmangladepreteritum aktiv
varmmangladespreteritum passiv
varmmanglaimperativ aktiv
Infinita former
att varmmanglainfinitiv aktiv
att varmmanglasinfinitiv passiv
har/hade varmmanglatsupinum aktiv
har/hade varmmanglatssupinum passiv
Presens particip
varmmanglande
Perfekt particip
en varmmanglad + substantiv
ett varmmanglat + substantiv
den/det/de varmmanglade + substantiv