SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vaskulär
vaskul·­är [‑ä´r] adjektiv ~t ~a hörande till blod­kärlen
Positiv
en vaskulär + substantiv
ett vaskulärt + substantiv
den/det/de vaskulära + substantiv