SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vattnas
vattn·­as verb vattnades vattnats det vattnas i munnen man får stark lust att äta
Finita former
vattnaspresens deponens
vattnadespreteritum deponens
vattnasimperativ deponens
Infinita former
att vattnasinfinitiv deponens
har/hade vattnatssupinum deponens