SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vistas
vist·­as verb vistades vistats uppe­hålla sig
Finita former
vistaspresens deponens
vistadespreteritum deponens
vistasimperativ deponens
Infinita former
att vistasinfinitiv deponens
har/hade vistatssupinum deponens