SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
våga
våga verb ~de ~t ha modet att: ​han vågade inte protesterariskera, äventyra: ​våga livet för ngngöra vågig: ​våga håret
Finita former
vågarpresens aktiv
vågaspresens passiv
vågadepreteritum aktiv
vågadespreteritum passiv
vågaimperativ aktiv
Infinita former
att vågainfinitiv aktiv
att vågasinfinitiv passiv
har/hade vågatsupinum aktiv
har/hade vågatssupinum passiv
Presens particip
vågande
Perfekt particip
en vågad + substantiv
ett vågat + substantiv
den/det/de vågade + substantiv
våga sig på ta risken att göra, våga: ​våga sig på ett fallskärms­hopp
Infinita formeratt våga sig påinfinitiv aktiv