SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
våldgästa
våld|­gästa verb ~de ~t våld gästa
Finita former
våldgästarpresens aktiv
våldgästaspresens passiv
våldgästadepreteritum aktiv
våldgästadespreteritum passiv
våldgästaimperativ aktiv
Infinita former
att våldgästainfinitiv aktiv
att våldgästasinfinitiv passiv
har/hade våldgästatsupinum aktiv
har/hade våldgästatssupinum passiv
Presens particip
våldgästande
Perfekt particip
en våldgästad + substantiv
ett våldgästat + substantiv
den/det/de våldgästade + substantiv