SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vårda
vårda verb ~de ~t ge om­sorg, sköta om
Finita former
vårdarpresens aktiv
vårdaspresens passiv
vårdadepreteritum aktiv
vårdadespreteritum passiv
vårdaimperativ aktiv
Infinita former
att vårdainfinitiv aktiv
att vårdasinfinitiv passiv
har/hade vårdatsupinum aktiv
har/hade vårdatssupinum passiv
Presens particip
vårdande
Perfekt particip
en vårdad + substantiv
ett vårdat + substantiv
den/det/de vårdade + substantiv
vårda sig vårda sig om (att vara snyggt klädd) vara an­gelägen om
Ordform(er)vårda sig