SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
våttorka
våt|­torka verb ~de ~t våt 2torka
Finita former
våttorkarpresens aktiv
våttorkaspresens passiv
våttorkadepreteritum aktiv
våttorkadespreteritum passiv
våttorkaimperativ aktiv
Infinita former
att våttorkainfinitiv aktiv
att våttorkasinfinitiv passiv
har/hade våttorkatsupinum aktiv
har/hade våttorkatssupinum passiv
Presens particip
våttorkande
Perfekt particip
en våttorkad + substantiv
ett våttorkat + substantiv
den/det/de våttorkade + substantiv