SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
x:a
x:a [ek`sa] verb ~de ~t korsa (över) skrift med x
Finita former
x:arpresens aktiv
x:aspresens passiv
x:adepreteritum aktiv
x:adespreteritum passiv
x:aimperativ aktiv
Infinita former
att x:ainfinitiv aktiv
att x:asinfinitiv passiv
har/hade x:atsupinum aktiv
har/hade x:atssupinum passiv
Presens particip
x:ande
Perfekt particip
en x:ad + substantiv
ett x:at + substantiv
den/det/de x:ade + substantiv
x:a över korsa över med bok­staven x
Infinita formeratt x:a överinfinitiv aktivPresens participöverx:andePerfekt participen överx:ad + substantivett överx:at + substantivden/det/de överx:ade + substantiv