SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
åka
åka verb åkte åkt åka bil; ​åka dit ⟨vard.⟩ bli av­slöjad; ​åka fast ⟨vard.⟩ bli fast­tagen​ – Alla sammansättn. med åk- hör till åka.
Finita former
åkerpresens aktiv
åks (åkes)presens passiv
åktepreteritum aktiv
åktespreteritum passiv
åkimperativ aktiv
Infinita former
att åkainfinitiv aktiv
att åkasinfinitiv passiv
har/hade åktsupinum aktiv
har/hade åktssupinum passiv
Presens particip
åkande
Perfekt particip
en åkt + substantiv
ett åkt + substantiv
den/det/de åkta + substantiv
åka på ⟨vard.⟩ råka ut för: ​åka på en skatte­smäll
Infinita formeratt åka påinfinitiv aktivPresens particippååkandePerfekt participen pååkt + substantivett pååkt + substantivden/det/de pååkta + substantiv