SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
åldersintegrerad
ålders|­integr·­er·­ad adjektiv ‑integrerat ~e till integrera 1: ​en ålders­integrerad skola
Positiv
en åldersintegrerad + substantiv
ett åldersintegrerat + substantiv
den/det/de åldersintegrerade + substantiv