SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
åthuta
åt|­huta verb ~de ~t skarpt tillrätta­visa: ​rektorn åt­hutade el. vanl. hutade åt pojkarna
Finita former
åthutarpresens aktiv
åthutaspresens passiv
åthutadepreteritum aktiv
åthutadespreteritum passiv
åthutaimperativ aktiv
Infinita former
att åthutainfinitiv aktiv
att åthutasinfinitiv passiv
har/hade åthutatsupinum aktiv
har/hade åthutatssupinum passiv
Presens particip
åthutande
Perfekt particip
en åthutad + substantiv
ett åthutat + substantiv
den/det/de åthutade + substantiv