SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
öppen
öppen adjektiv öppet öppna inte stängd; inte låst: ​fönstret var öppet; ​dörren var öppeninte helt kontrollerad; utan restriktioner; med viss handlings­frihet: ​öppen vård; ​öppet köp köp som köparen kan upp­häva; ​öppet brev brev som publiceras t.ex. i tidning sam­tidigt som mot­tagaren får det; ​öppet hus fest där man kan komma och gå under en viss tid; ​en öppen fråga en fråga vars svar är långt­ifrån själv­klart
Positiv
en öppen + substantiv
ett öppet + substantiv
den/det/de öppna + substantiv
den öppne + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de öppnare + substantiv
Superlativ
är öppnast
den/det/de öppnaste + substantiv