SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
östromersk
öst|­rom·­ersk adjektiv ~t ~a det öst­romerska riket den östra delen av det romerska riket efter ca 400 e.Kr.
Positiv
en östromersk + substantiv
ett östromerskt + substantiv
den/det/de östromerska + substantiv
den östromerske + maskulint substantiv