SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
överboka
över|­boka verb ~de ~t boka
Finita former
överbokarpresens aktiv
överbokaspresens passiv
överbokadepreteritum aktiv
överbokadespreteritum passiv
överbokaimperativ aktiv
Infinita former
att överbokainfinitiv aktiv
att överbokasinfinitiv passiv
har/hade överbokatsupinum aktiv
har/hade överbokatssupinum passiv
Presens particip
överbokande
Perfekt particip
en överbokad + substantiv
ett överbokat + substantiv
den/det/de överbokade + substantiv