SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
överdra
över|­dra el. åld. över|­draga verb ‑drog, ‑dragit, ‑dragen ‑draget ‑dragna, pres. ‑drar täcka över: ​över­dra el. dra över ngt med ngt
Finita former
överdrar (överdrager)presens aktiv
överdras (överdrages, överdrags)presens passiv
överdrogpreteritum aktiv
överdrogspreteritum passiv
överdra (överdrag)imperativ aktiv
Infinita former
att överdra (överdraga)infinitiv aktiv
att överdras (överdragas)infinitiv passiv
har/hade överdragitsupinum aktiv
har/hade överdragitssupinum passiv
Presens particip
överdragande
Perfekt particip
en överdragen + substantiv
ett överdraget + substantiv
den/det/de överdragna + substantiv