SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
äventyra
ävent·­yra verb ~de ~t riskera
Finita former
äventyrarpresens aktiv
äventyraspresens passiv
äventyradepreteritum aktiv
äventyradespreteritum passiv
äventyraimperativ aktiv
Infinita former
att äventyrainfinitiv aktiv
att äventyrasinfinitiv passiv
har/hade äventyratsupinum aktiv
har/hade äventyratssupinum passiv
Presens particip
äventyrande
Perfekt particip
en äventyrad + substantiv
ett äventyrat + substantiv
den/det/de äventyrade + substantiv