SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
åtfölja
åt|­följa verb ‑följde ‑följt följa med, vara bi­fogad: ​en tidning med åt­följande bi­laga
Finita former
åtföljerpresens aktiv
åtföljs (åtföljes)presens passiv
åtföljdepreteritum aktiv
åtföljdespreteritum passiv
åtföljimperativ aktiv
Infinita former
att åtföljainfinitiv aktiv
att åtföljasinfinitiv passiv
har/hade åtföljtsupinum aktiv
har/hade åtföljtssupinum passiv
Presens particip
åtföljande
Perfekt particip
en åtföljd + substantiv
ett åtföljt + substantiv
den/det/de åtföljda + substantiv