SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
återöppna
åter|­öppna verb ~de ~t till öppna 2 åter
Finita former
återöppnarpresens aktiv
återöppnaspresens passiv
återöppnadepreteritum aktiv
återöppnadespreteritum passiv
återöppnaimperativ aktiv
Infinita former
att återöppnainfinitiv aktiv
att återöppnasinfinitiv passiv
har/hade återöppnatsupinum aktiv
har/hade återöppnatssupinum passiv
Presens particip
återöppnande
Perfekt particip
en återöppnad + substantiv
ett återöppnat + substantiv
den/det/de återöppnade + substantiv