SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ankomma
an|­komma verb ‑kom, ‑kommit, ‑kommen ‑kommet ‑komna, pres. ‑kommer ligga in­om ansvars­området för; vara beroende av; ​det an­kommer el. vanl. kommer an på dig det beror på digkomma fram: ​tåget an­kommer 12.15
Finita former
ankommerpresens aktiv
ankompreteritum aktiv
ankomimperativ aktiv
Infinita former
att ankommainfinitiv aktiv
har/hade ankommitsupinum aktiv
Presens particip
ankommande
Perfekt particip
en ankommen + substantiv
ett ankommet + substantiv
den/det/de ankomna + substantiv
den ankomne + maskulint substantiv