SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avdramatisera
av|­dram·­at·­is·­era verb ~de ~t till dramatisera 2
Finita former
avdramatiserarpresens aktiv
avdramatiseraspresens passiv
avdramatiseradepreteritum aktiv
avdramatiseradespreteritum passiv
avdramatiseraimperativ aktiv
Infinita former
att avdramatiserainfinitiv aktiv
att avdramatiserasinfinitiv passiv
har/hade avdramatiseratsupinum aktiv
har/hade avdramatiseratssupinum passiv
Presens particip
avdramatiserande
Perfekt particip
en avdramatiserad + substantiv
ett avdramatiserat + substantiv
den/det/de avdramatiserade + substantiv