SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avreglera
av|­regl·­era verb ~de ~t av­reglera bostads­marknaden
Finita former
avreglerarpresens aktiv
avregleraspresens passiv
avregleradepreteritum aktiv
avregleradespreteritum passiv
avregleraimperativ aktiv
Infinita former
att avreglerainfinitiv aktiv
att avreglerasinfinitiv passiv
har/hade avregleratsupinum aktiv
har/hade avregleratssupinum passiv
Presens particip
avreglerande
Perfekt particip
en avreglerad + substantiv
ett avreglerat + substantiv
den/det/de avreglerade + substantiv