SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
be
be el. högt. bedja verb bad, bett, bedd n. bett, bedjande, pres. ber el. högt. beder, imper. be el. högt. bed, pass. pres. bes, beds el. högt. bedes, bedjes begära: ​be om ledigtofta i former med bed(j)-; ​förrätta bön; ​till bön 2
Finita former
ber (beder)presens aktiv
bes (beds, bedes, bedjes)presens passiv
badpreteritum aktiv
badspreteritum passiv
be (bed)imperativ aktiv
Infinita former
att be (bedja)infinitiv aktiv
att bes (bedjas)infinitiv passiv
har/hade bettsupinum aktiv
har/hade bettssupinum passiv
Presens particip
bedjande
Perfekt particip
en bedd + substantiv
ett bett + substantiv
den/det/de bedda + substantiv