SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
blända
blända verb ~de ~t göra till­fälligt blind; blända avgöra imponerad
Finita former
bländarpresens aktiv
bländaspresens passiv
bländadepreteritum aktiv
bländadespreteritum passiv
bländaimperativ aktiv
Infinita former
att bländainfinitiv aktiv
att bländasinfinitiv passiv
har/hade bländatsupinum aktiv
har/hade bländatssupinum passiv
Presens particip
bländande
Perfekt particip
en bländad + substantiv
ett bländat + substantiv
den/det/de bländade + substantiv
blända av göra bil­strålkastare svagare
Infinita formeratt blända avinfinitiv aktivPresens participavbländandePerfekt participen avbländad + substantivett avbländat + substantivden/det/de avbländade + substantiv
blända ner blända av; minska ljusinflöde till kamera
Infinita formeratt blända nerinfinitiv aktivPresens participnerbländandePerfekt participen nerbländad + substantivett nerbländat + substantivden/det/de nerbländade + substantiv