SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
breda
breda el. vard. bre verb bredde, brett, bredd n. brett, pres. breder el. vard. brer stryka ut, fördela jämnt: ​breda smör på smör­gåsen
Finita former
breder (brer)presens aktiv
breds (bredes, bres)presens passiv
breddepreteritum aktiv
breddespreteritum passiv
bred (bre)imperativ aktiv
Infinita former
att breda (bre)infinitiv aktiv
att bredas (bres)infinitiv passiv
har/hade brettsupinum aktiv
har/hade brettssupinum passiv
Presens particip
bredande
Perfekt particip
en bredd + substantiv
ett brett + substantiv
den/det/de bredda + substantiv
breda ut sprida: ​breda ut el. utbreda en lära
Infinita formeratt breda utinfinitiv aktiv
breda ut sig fördela sig över ett större om­råde: ​breda ut sig el. ut­breda sigtala ut­förligt: ​han bredde ut sig el. ut­bredde sig om regeringens politik
Infinita formeratt breda ut siginfinitiv aktiv