SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
decentralisera
de·­centr·­al·­is·­era verb ~de ~t sprida, fördela ledning el. förvaltning på o­lika platser: ​decentralisera besluts­fattandet
Finita former
decentraliserarpresens aktiv
decentraliseraspresens passiv
decentraliseradepreteritum aktiv
decentraliseradespreteritum passiv
decentraliseraimperativ aktiv
Infinita former
att decentraliserainfinitiv aktiv
att decentraliserasinfinitiv passiv
har/hade decentraliseratsupinum aktiv
har/hade decentraliseratssupinum passiv
Presens particip
decentraliserande
Perfekt particip
en decentraliserad + substantiv
ett decentraliserat + substantiv
den/det/de decentraliserade + substantiv